Se modernizează sistemul TETRA de comunicații în situații de urgență – timpul mediu de răspuns va scădea cu 5 secunde

0
68

Proiectul pentru modernizarea sistemului TETRA de comunicații în situații de urgență a fost aprobat de Guvern.

În cadrul ședinței de miercuri 02 octombrie, Guvernul României a aprobat finanțarea proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA”. Finanțarea se va face prin fonduri europene nerambursabile și bugetare, valoare fiind de aproximativ 232 milioane de lei, pe o durată de 3 ani.

Scopul proiectului este asigurarea interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi a unui răspuns prompt şi eficient al agenţiilor de urgenţă şi al altor autorităţi responsabile, la urgenţele cetăţenilor prin modernizarea sistemului de comandă a incidentelor, în vederea diminuării pierderilor umane şi materiale. Cu alte cuvinte în cazul unor situații de urgență, autoritățile specializate vor putea comunica și gestiona mai eficient urgențele. Executivul susține că după finalizarea acestui proiect, în sistem timpul mediu de răspuns la situațiile de urgență va scădea cu 5 secunde.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbări climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.2 Creşterea nivelului de pregătire pentru o reacţie rapidă şi eficientă la dezastre a echipajelor de intervenţie.

Sistemul de radiocomunicații în standard TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) este un sistem profesional, standardizat de ETSI, destinat radiocomunicațiilor mobile ale organizațiilor militare, guvernamentale, de ordine publică și forțelor de intervenție și salvare. Acesta este proiectat ca un sistem deschis, de mare acoperire, cu timp de răspuns redus și un grad mare de disponibilitate și securitate a comunicațiilor a cărui infrastructură este compusă din centre de comutare, de management şi celule radio TETRA.

În România aceste comunicații se realizează prin infrastructura Platformei Comune TETRA (PCT) însă Guvernul susține că până la momentul actual componenta operațională și structurală de bază a PCT nu a fost vizată de investițiile realizate. Astfel PCT se află într-o situație critică din punct de vedere al gradului de uzură al echipamentelor din centrele de management și comutare, mulți producători declarând scoaterea de pe piață a acestor echipamente. Prin urmare proiectul de modernizare a infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA este justificat de faptul că aceasta se află într-un punct critic și funcționarea permanentă a platformei este de o importanță națională.

Rezultatele așteptate vizează:

– creșterea capacității de trafic de voce și date concomitent cu creșterea disponibilității și a calității serviciilor oferite de infrastructura PCT;

– asigurarea unei disponibilități de peste 99% a sistemului, prin implementarea unei soluții ce prevede o configurație cu redundanță geografică astfel încât, chiar și în cazul unor dezastre majore, serviciile oferite de infrastructura PCT să fie disponibile neîntrerupt pentru o bună comunicare în vederea gestionării situațiilor de urgență;

– asigurarea ariei de acoperire la nivel național de peste 90% pentru terminale mobile şi 80% pentru terminale portabile, acest obiectiv putând fi atins, conform proiectării radio, printr-o reţea de acces radio de minim 800 celule radio.

Modernizarea infrastructurii PCT ajută la îmbunătățirea siguranței cetățenilor, obiectiv al verticalei Smart Living.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here